Skip to main content
+385 98 205 843 (Miroslav Domitran)
+385 99 310 5959 (Robert Valenčak)

Nadgradni kućni priključno mjerni ormarići – KPMO-NŽ

Ormarići su izrađeni od kvalitetne samogasive plastične mase koja pruža električnu i mehaničku zaštitu.

Na vratima ormarića izvedeni su (ovisno o tipu) ostakljeni prozorčići za očitanje stanja brojila i položaja uklopnog sata bez otvaranja vrata. Vrata se zatvaraju tipskom bravom elektrodistributivnog poduzeća tako da je pristup moguć samo ovlaštenim stručnim osobama. Zaštita od dodira dijelova pod naponom izvedena je sistemom dvostruke izolacije. Prikladni su za zračni i podzemni priključak.

 

TIP A B C Broj prozora
KPMO-0-NŽ 310 460 200 1
KPMO-0/D-NŽ 400 460 200 2
KPMO-0/K/3/NŽ 460 400 200 1
KPMO-1-NŽ 460 620 200 2
KPMO-2-NŽ 620 920 200 3