Skip to main content
+385 98 205 843 (Miroslav Domitran)
+385 99 310 5959 (Robert Valenčak)

Primjena

Priključno mjerni ormarići tipa KMPO-0/D-NŽ predviđeni su za priključenje raznih objekata na niskonaponsku električnu mrežu, a ujedno služe za mjerenje utroška el. energije, tj. smještaja brojila i uklopnog sata tamo gdje je poželjno da se omogući očitanje bez prisutnosti vlasnika objekta.

Priključno mjerni ormarić, nadžbukne izvedbe, vanjske ugradnje, izrađen je od samogasive plastične mase, koja zadovoljava mehaničke, električke i termičke zahtjeve. Ovisno o tipu u ormarić je moguće ugraditi:

  • Plastičnu ploču za brojilo i uklopni sat
  • Osigurače NVO tip 2NP-00 ili EZ 63A
  • Stezaljku za nulti vodič i stezaljku za zaštitni vodič
  • Osigurač EZ 25A za osiguranje uklopnog sata

Prostor osigurača, nulte i zaštitne stezaljke, zaštićeni su od slučajnog dodira plastičnim pokrovom.

Montaža

Ormarić je predviđen za ugradnju na fasadu kuće, vikendice ili nekog drugog stambeno-poslovnog objekta na pristupačnom mjestu.

Prednosti

Očitanje stanja električnog brojila i zamjena brojila moguća je u svako doba bez smetanja i prisutnosti potrošača. Priključni i mjerni ormarić sjedinjeni su u jednu cjelinu.

Napomena

Ormarići se isporučuju bez ugrađenog brojila i uklopnog sata. Za njih su pripremljene temeljne ploče i spojni vodovi, a ostali elementi međusobno su povezani spojnim vodovima odgovarajućih presjeka. Umjesto NVO podnožja osigurača moguća je ugradnja EZ osigurača. Ormarići se mogu isporučiti i bez podnožja osigurača i spojnih vodova, samo s pripremljenim plastičnim pločama.