Skip to main content
+385 98 205 843 (Miroslav Domitran)
+385 99 310 5959 (Robert Valenčak)

Samostojeći kamp ormarići

Namjena:

Ormarići za energetski razvod u kampovima namijenjeni su za opskrbu električnom energijom vozila, mobilnih kuća, stambenih auto prikolica, šatorima ili sličnim prostorima u kampovima.

Opis:

Ormarić je izrađen od prešanog poliestera, dimenzije ormarića su : 265 x 250 x 1670 mm, boja Ral – 7035 (siva). Ormarić za kamp izveden je kao dvodijelni. Te se sastoji od operativnog, gornjeg djela i temelja. Donji dio ormarića čini temelj koji se ukapa u zemlju cca. 50-60 cm, u gornjem dijelu (sa vratima) smješten je ormarić razvoda sa 4 utičnice EURO – 16 A, 2P+E, IP-67. Svaka utičnica posebno zaštićena je RCD zaštitom 16/0,03 A. Oprema je smještena u ormariću stupnja zaštite IP-55, zbog mogućeg utjecaja vlage i soli na opremu. Dolazni kabel spaja se na osigurač sklopku koja služi kao sredstvo odvajanja svih aktivnih dijelova, uključujući i neutralni vodič. Odlazni kablovi prema potrošačima, nakon priključenja, zatvaraju se vratima koja na dnu imaju prorez kroz koji prolaze kablovi. Izrada ormarića našeg ormara za kampove vršena je sukladno normi HD 60364-7-708 za niskonaponske električne instalacije u kampovima.

Oprema u ormarićima osim navedene i prema zahtjevima kupaca.

Neke od izvedaba razvodnih kamp ormara:

  • oprema prema zahtjevu naručioca