Skip to main content
+385 98 205 843 (Miroslav Domitran)
+385 99 310 5959 (Robert Valenčak)

Primjena

Priključni ormarići tipa KPO predviđeni su za priključenje raznih objekata na električnu mrežu tamo gdje nije potrebno ili moguće da se uz glavne osigurače nalazi mjerna garnitura.

Priključno mjerni ormarić, podžbukne izvedbe, vanjske ugradnje, izrađen je od samogasive visoko ojačane PVC-ploče, proizvodnje Cetinka, Trilj, koja zadovoljava mehaničke, elektroničke i termičke zahtjeve. Vrata ormarića izrađena su od poliester laminata na bazi chromoplasta S-203T, proizvodnje CHROMOS, Zagreb. Na dnu ormarića nalazi se plastična ploča na koju je moguće ugraditi podnožje osigurača NVO-1 (250A), kao i sabirnicu za nulti i zaštitni vodič.

Montaža

Ormarić je predviđen za ugradnju u zid.

Napomena

Ormarići se mogu isporučiti prazni s plastičnom pločom na koju se pričvršćuju elementi, ili puni s ugrađenim NVO-1 (250A), što ovisi o naručiocu.