Skip to main content
+385 98 205 843 (Miroslav Domitran)
+385 99 310 5959 (Robert Valenčak)

Primjena

Priključno mjerni ormarići tipa KMPO predviđeni su za priključenje raznih objekata na niskonaponsku električnu mrežu, a ujedno služe za mjerenje utroška el. energije, tj. smještaja brojila i uklopnog sata tamo gdje je poželjno da se omogući očitanje bez prisutnosti vlasnika objekta.

Priključno mjerni ormarić, podžbukne izvedbe, vanjske ugradnje, izrađen je od samogasive visoko ojačane PVC-ploče, proizvodnje Cetinka, Trilj, koja zadovoljava mehaničke, elektroničke i termičke zahtjeve. Vrata ormarića izrađena su od poliester laminata na bazi chromoplasta S-203T, proizvodnje CHROMOS, Zagreb. Ovisno o tipu u ormarić je moguće ugraditi:

  • Plastičnu ploču za brojilo i uklopni sat
  • Osigurače NVO tip 2NP-00 ili EZ 63A
  • Stezaljku za nulti vodič i stezaljku za zaštitni vodič
  • Osigurač EZ 25A za osiguranje uklopnog sata

Prostor osigurača, nulte i zaštitne stezaljke, zaštićeni su od slučajnog dodira plastičnim pokrovom.

Montaža

Ormarić je predviđen za ugradnju u otvor na fasadi kuće, vikendice ili nekog drugog stambeno-poslovnog objekta na pristupačnom mjestu.

Prednosti

Očitanje stanja električnog brojila i zamjena brojila moguća je u svako doba bez smetanja i prisutnosti potrošača. Priključni i mjerni ormarić sjedinjeni su u jednu cjelinu.

Napomena

Ormarići se isporučuju bez ugrađenog brojila i uklopnog sata. Za njih su pripremljene temeljne ploče i spojni vodovi, a ostali elementi međusobno su povezani spojnim vodovima odgovarajućih presjeka. Umjesto NVO podnožja osigurača moguća je ugradnja EZ osigurača. Ormarići se mogu isporučiti i bez podnožja osigurača i spojnih vodova, samo s pripremljenim plastičnim pločama.