Skip to main content
+385 98 205 843 (Miroslav Domitran)
+385 99 310 5959 (Robert Valenčak)

Epoksidni izolatori

Dielektrična i mehanička svojstva (vlačna i savojna čvrstoća, otpornost na udarna naprezanja,..) ovih izolatora uz visoku otpornost na koroziju i UV zračenje, te termičku otpornost daju mogućnost najšire primjene i korištenja.

U srednjenaponskim postrojenjima veliko značenje imaju materijali od cikloalifatskih epoksidnih smola, kao visokovrijedni izolacijski i konstrukcijski elementi za razne namjene. Mnogobrojne odlike ovakovih izolatora su:

  • povećana puzna staza, bolja dimenzijska stabilnost i izrazita hidrofobnost
  • mala masa, a pogotovo kod izolatora za više napone
  • lakša i jednostavnija montaža izolatora na stupove, prvenstveno zbog znatno manje mase u odnosu na adekvatne izrađene iz porculana ili stakla
  • mogućnost velike mehaničke opteretivosti
  • veoma vitka, a time i estetska izvedba izolatora
  • mogućnost ugradnje u novu vrstu nadzemnih vodova
  • kompaktne vodove.
Izolatori tipa VPI posebno su pogodni za primjenu na vanjskim postrojenjima i nadzemnim vodovima srednjeg napona, ali se uspješno primjenjuju i na nadzemnim vodovima visokog napona.